ARSU Opleidingen

Altijd een stapje meer........

ARSU Opleidingen maakt  gebruik van de extra mogelijkheden die online kennisoverdracht biedt. Vanwege de coronacrisis zijn veel opleidingen en studiedagen nu aangepast voor onze online classroom. Niet simpelweg dezelfde dagen online gepresenteerd, maar een aangepaste methodiek die optimaal gebruik maakt van de voordelen van online werken. 

 

Wat biedt de vakopleiding Payroll Services (VPS)?

De vakopleiding Payroll Services (VPS) focust vooral op loonadministratie, met de nadruk op fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Onderwerpen als HR-beleid, ICT, financiële administratie, accounting en budgettering komen aan bod. Communicatieve vaardigheden zullen worden ontwikkeld.

Welk niveau is de Vakopleiding Payroll Services (VPS) opleiding?

De opleiding Payroll Services (VPS) is op hbo-niveau.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de Payroll Services (VPS) vakopleiding?

Ben je een salaris- en/of personeelsadministrateur met ambitie? Of heb je momenteel een andere functie, maar wil je je professionaliseren binnen dit vakgebied? Ga dan voor het Associatiediploma VPS (Vakopleiding Payroll Services).

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen. Echter, een vooropleiding PDL of een vooropleiding met vergelijkbaar niveau is gewenst.

Hoe ziet de Payroll Services VPS opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit vier modules:

Module Loonheffingen niveau 5

Wanneer je in je werk te maken hebt met loonadministratie, is het van belang dat je kennis hebt van de loonaangifte, de regelgeving van de dienstbetrekking en de daarbij behorende loonheffingen. Daarnaast zijn de werkkostenregeling, loonheffing, premies en inkomstenbelasting onderwerpen die je paraat moet hebben. In deze module doe je deze kennis op en ontwikkel je vaardigheden waarmee u deze kennis kunt toepassen.

Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5

Het certificaat Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid biedt extra bagage voor de personeels- en salarisadministrateur met ambitie. In deze module komen de onderwerpen arbeidsrecht, arbeidsovereenkomsten, cao, sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid aan bod.

Module Personeel & Organisatie niveau 5

Tijdens de module Personeel & Organisatie leer je hoe je als volwaardig personeelsmanager aan de slag kan gaan. Personeelsmanagement kan niet zonder gedegen kennis op het gebied van organisaties in de breedste zin van het woord. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het analyseren van de missie, visie en doelstellingen van een organisatie. Daarnaast leer je methodieken van budgettering toepassen. Tot slot wordt er ook aandacht besteedt aan het aansturen en motiveren van personeel.

Module Communicatie niveau 5

Helder communiceren is noodzakelijk voor iedereen die werkzaam is in een organisatie. Het vergaren van kennis en vaardigheden van communicatie en communicatieprocessen is onontbeerlijk voor iemand die werkzaam is op een personeels- of loonadministratie. In de module Communicatie leer je alles over gesprekstechnieken en kun je tweegesprekken voeren.

De examens van de Payroll Services VPS opleiding

Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond. De afzonderlijke examens van Vakopleiding Payroll Services worden elk, met uitzondering van de module Communicatie, afgenomen bij de Associatie. Het examen van de module Communicatie niveau 5 wordt afgenomen door ARSU Opleidingen. Wilt u weten welke hulpmiddelen u standaard mag gebruiken tijdens een Associatie-examen? Kijk dan op de pagina Procedures & regels.

Examen Loonheffingen niveau 5

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Loonadministratie en loonaangifte
 • Regelgeving met betrekking tot dienstbetrekking en de daarmee  samenhangende loonheffingen
 • Werkkostenregeling en van de vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies werknemersverzekeringen
 • Inkomstenbelasting en van het boeteregime en de bezwaar- en beroepsprocedure

Naast de reguliere hulpmiddelen mag je voor het examen Loonheffingen niveau 5 de volgende hulpmiddelen gebruiken:

 • De Loonalmanak
 • De Sociale verzekeringen almanak
 • Niet-geannoteerde wettenpocket Arbeid en Beloning
 • Niet-geannoteerde wettenpocket waarin de wetteksten Wet IB (Wet      Inkomstenbelasting) zijn opgenomen, waaronder Uitvoeringsbesluit en      Uitvoeringsregeling. Andere niet-geannoteerde wettenpockets zijn ook toegestaan.

Examen Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst
 • Regelgeving met betrekking tot de cao, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en van de WAZO
 • Sociale zekerheid
 • Regelgeving bij arbeidsongeschiktheid
 • Regelgeving bij werkloosheid

Naast de reguliere hulpmiddelen mag u voor het examen Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 5 de volgende hulpmiddelen gebruiken:

 • De Loonalmanak
 • De Sociale verzekeringen almanak
 • Niet-geannoteerde wettenpocket Arbeid en Beloning.
 • Andere niet-geannoteerde wettenpockets zijn ook toegestaan

Examen Personeel & organisatie niveau 5

De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Personeel
 • Organisatie

Examen Communicatie niveau 5

Het examen voor de module Communicatie wordt afgenomen door De Laat Kenniscentrum. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Communicatie
 • Luistervaardigheden
 • Effectief communiceren
 • Gespreksvoering
 • Gespreksvormen
 • Feedback

Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van de Associatie.

Diploma/certificaat

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen locaties in heel Nederland. Het betreffen online examens. Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. 


Tarieven 2021

Schrijf je nu in.